Zgłoszenie robót budowlanych 2019r.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE/ INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1. WA.6743.73.2019 12.03.2019r. PGE Dystybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 291, 278/2, 1694 ul. Kolonia Prawa m. Rajgród

Nie wniesiono sprzeciwu

30.04.2019r.

2. WA.6743.166.2019 28.05.2019r. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o. Budowa przyłącza kablowego SN 15kV wraz ze złączem kablowym ZK-SN 15kV oraz stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV na działkach: 3301/22, 3301/21, 3198/2, 5004, 4981/2 w m. Grajewo
3.

WA.6743.182.2019

06.06.2019r.

Idealan Sp. z o.o. Budowa kanalizacji kablowej wraz z przyłączami doziemnymi na działkach nr 666/5, 1514 w miejscowości Karczewo, Woźnawieś Gmina Rajgród
4.

WA.6743.212.2019

01.07.2019r.

Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w m. Grajewo na działce 3237/1
5.

08.07.2019r.

Miasto Grajewo Przebudowa sięgacza ul. Wojska Polskiego w Grajewie polegająca na wykonaniu nawierzchni, oświetlania ulicznego i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym na działce nr 1960 w m.grajewo
6.

12.07.2019r.

Gmina Radziłów Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 90PE na działkach 205/1, 89, 69 w m. Kownatki gm. Radziłów
7.

WA.6743.232.2019 17.07.2019r.

Gmina Radziłów Budowa sieci wodociągowej PVC90 ul. Gumienna w Radziłowie na działkach 1066, 1448 w m. Radziłow
8.

WA.6743.236.2019

18.07.2019r.

Gmina Radziłów Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na ulicach Karwowska, Sadowa, Łomżyńska na działkach 1093, 914, 1572/2, 946, 540/7, 541/5, 1556, 1581, 540/8, 1488/6, 1492, 1652, 1650, 1651, 1046/16, 1657 m. Radziłów
9.

WA.6743.251.2019 01.08.2019

Marzena Ewa Ginel Budowa energetycznej linii kablowej i napowietrzenj nN na działce nr: 1002/3 w m. Grajewo
10.

WA.6743.255.2019 08.08.2019r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV skłądającej się z lini kablowej nN-0,4kV - ETAP 2 TOM 2 na działkach: 3221/4, 3222, 3235/2 w m. Grajewo
11.

WA.6743.256.2019 08.08.2019r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV składającej się z kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz lini kablowych nN-0,4kV ze złączami kablowymi nN-0,4kV - ETAP 2 TOM 1 na działkach: 3126/8, 3222, 3223/2, 5004 w m. Grajewo
12.

WA.6743.268.2019 12.08.2019r.

Gmina Radziłów Przebudowa ulicy Pięknej (dr. wew. na dz. nr 1462/2; 959) w Radziłowie wraz z budową odcinka kan. deszczowego dł. 125,3m oraz budową rowu na dz. nr 861 dł. 64m wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1834B na dz. nr 1460 i 1462/1 w m. Radziłów.
13.

WA.6743.271.2019 13.08.2019r.

PGE Dystrybucja Budowa elektroenergatycznej napowietrznej i kablowej lini niskiego napięcia nN 0,4kV ze złączami kablowymi nN 0,4kV przy ul. Sportowej, Piłsudskiego i Jaśminowej w m. Grajewo.
14.

WA.6743.276.2019

20.08.2019r.

Idealan Sp. z o.o. Budowa kanalizacji kablowej wraz z przyłączami doziemnymi oraz budowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej w miejscowości Karczewo, Woźnawieś gm. Rajgród na działkach nr 16/12,25,15/3,655/2
15.

WA.6743.277.2019

21.08.2019r.

Gmina Radziłów Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sadowej i Łomżyńskiej na działkach nr 1447,1488/6,964,1572/2, 913,1581,1395,m. Radziłów
16.

WA.6743.346.2019 14.10.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Grajewo ul. Ekologiczna - Koszarówka - Etap I na działkach: 1903/3, 2080/1, 2046/8, 2046/19, 2047/6, 2048/33, 2059/12, 2059/5, 2059/2, 2113/16, 2120/3, 2128/3, 2130/2, 2130/4, 2130/6, 2133/7, 2136/3, 2136/5, 2136/8, 2137/4, 2137/10, 2137/9, 2139/8, 2139/9, 2138/4, 2140/1, 2235 w m. Grajewo; 245, 193/5, 193/3, 193/6, 171/2, 172/1, 177, 173/1, 173/12, 174/12, 174/1, 173/9, 174/14, w obr. Koszrówka m. Grajewo
17.

WA.6743.345.2019 14.10.2019r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Grajewo ul. Ekologiczna - Koszarówka - Etap II na działkach: 2130/2, 2130/4, 2129/3, 2129/1, 2119/2, 2119/3, 2118/4, 2116/1, 4430, 4431, 2139/8, 2139/15, 2140/3 w m. Grajewo
18.

WA.6743.371.2019

12.11.2019r.

Gmina Radziłów Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Karwowska, Sadowa, Łomżyńska - na działkach 1093, 914 Miejscowość Radziłów Gmina Radziłów

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Data wytworzenia: 2019-03-15

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-03-15