Wydział Finansowy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

  1. planowania i opracowywania projektów budżetu Powiatu,
  2. nadzoru nad realizacją budżetu, oraz gospodarki pozabudżetowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  3. prowadzenie rachunkowości budżetowej w Starostwie,
  4. analizowanie planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
  5. opracowywanie harmonogramów realizacji wydatków budżetowych, analiz realizacji dochodów powiatu, analiz wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,
  6. kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu,
  7. prowadzenia rachunkowości budżetu Powiatu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości,
  8. organizowania i nadzoru nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
  9. prowadzenia ewidencji środków trwałych i ich przeszacowań.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Data modyfikacji: 2009-09-29

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29