Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania ochrony praw konsumenta w zakresie:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronie interesów konsumentów,
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,

    Powiatowego Rzecznika Konsumentów powołuje i odwołuje Rada Powiatu.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Data modyfikacji: 2009-09-29

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29