Wydział Spraw Społecznych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. edukacji dzieci i młodzieży,
 2. prowadzenia nadzoru nad placówkami oświatowymi,
 3. działalności kulturalnej,
 4. promocji kultury i środowisk twórczych,
 5. promocji i ochrony zdrowia (profilaktyka, leczenie i rehabilitacja),
 6. nadzoru nad samodzielnymi publicznymi placówkami służby zdrowia,
 7. nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Domem Pomocy Społecznej,
 8. przeciwdziałania patologiom społecznym,
 9. kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 10. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 11. koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Data modyfikacji: 2009-09-29

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29