Ogłoszenie z dnia 2012-05-11 - Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data 2012-05-11
Tytuł Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Starosta Grajewski

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

OGŁOSZENIE

 

Starosty Grajewskiego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Starosta Grajewski ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do sprzedaży udział w wysokości 1/8 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, murowanym niepodpiwniczonym, parterowym (aktualnie są tylko fundamenty i ściany parteru) oraz szopą drewnianą z materiałów rozbiórkowych. Nieruchomość położona jest na terenie miasta Grajewo przy ul. Kopernika 47, oznaczona jako działka Nr 1608/4 o powierzchni całkowitej 0,0845 ha. Dla w/w nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW LM1G/00026194/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo nieruchomość ta zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

Łączna wartość udziału w wysokości 1/8 części w nieruchomości wynosi: 8.686,00 zł

  • w tym: cena za udział w gruncie - 7.532,12 zł

cena za udział w budynku mieszkalnym - 1.071,38 zł

cena za udział w szopie - 82,50 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, czyli do dnia 26 czerwca 2012 roku.

 

STAROSTA

 

Jarosław Augustowski

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Karwowska - Wydział Geodezji i Kartografii

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2012-05-11

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2012-05-11

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2012-05-11