Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 30.10.2018r.

Starosta Grajewski

Grajewo, dnia 2018-10-30

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DRODZE BEZPRZETARGOWERJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2018 r.      w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji (akty notarialne, wpisy wieczystoksięgowe) (zł)

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Klimaszewnica gmina Radziłów

840/8

0,2745

LM1G/00038868/2

nieruchomość rolna

2.084,71

121,70

darowizna

-

2

Klimaszewnica gmina Radziłów

840/11

0,2070

LM1G/00038868/2

nieruchomość rolna

1.572,07

91,77

darowizna

-

3

Klimaszewnica gmina Radziłów

933/1

0,6315

LM1G/00038868/2

nieruchomość rolna

4.795,97

279,98

darowizna

-

4

Klimaszewnica gmina Radziłów

941/2

0,8510

LM1G/00038868/2

nieruchomość rolna

6.462,97

377,30

darowizna

-

5

Klimaszewnica gmina Radziłów

943

0,2277

LM1G/00038868/2

nieruchomość rolna

1.729,28

100,95

darowizna

-

6

Klimaszewnica gmina Radziłów

710

1,6818

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

13.587,85

312,03

darowizna

-

7

Klimaszewnica gmina Radziłów

748

04056

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

3.370,00

528,90

darowizna

-

8

Klimaszewnica gmina Radziłów

750/2

2,8908

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

22.224,62

753,22

darowizna

-

9

Klimaszewnica gmina Radziłów

963/3

0,7252

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

5.575,38

188,96

darowizna

-

10

Mścichy Łąki gmina Radziłów

228

1,0632

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

8.390,00

619,92

darowizna

-

11

Okrasin gmina Radziłów

792

3,1577

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

25.512,15

585,87

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 listopada 2018 r. do dnia 28 listopada 2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój 8-9, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

                                                                                                                                                                                                                         STAROSTA

 

                                                                                                                                                                                                                    Zygmunt Kruszyński

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-10-30