Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony kornika ostrozębnego.

Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (Ips acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej). Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się symptomy opanowania przez ten gatunek należy wykonywać w terminie  do 31.03.2019 r. Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż, bądź zrąbkować wywożąc je z  lasu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-11-30