Infomracja Starosty Grajewskiego z dnia 18.10.2019r

INFORMACJA

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

z dnia 18 października 2019 roku

 

            Zgodnie z art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), Starosta Grajewski informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków zawierający: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali i mapę ewidencyjną jednostki ewidencyjnej Rajgród obejmujący 28 obrębów; Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała i Wólka Piotrowska powiat grajewski wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B w pokoju Nr 30 (II piętro) w okresie 16 września 2019 r. do  04 października 2019 r.  stał się z dniem 18 października 2019 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.

            Zgodnie z art. 24 a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operacie ewidencji gruntów i budynków może w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

            Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.

                                                                                                                              Starosta Grajewski

                                                                                                                              Waldemar Remfeld

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2019-10-18

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-10-18

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-10-18