XII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia..."

Data 2011-01-27
Tytuł XII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia..."
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWACH:
mazowieckim, podlaskim i lubelskim

dotyczący
 
XII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego
Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro
odbywającego się w 2011 roku pod hasłem:
 
KAMIENNE
ARCHIWUM ZIEMI
 
Zapraszamy
 
uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum, technikum itp.)
do wzięcia udziału w konkursie wiedzy geologicznej i środowiskowej.
 
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: na poziomie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Obejmie obszar całej Polski, podzielonej na siedem regionów przypisanych poszczególnym komórkom Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Komórki te zorganizują etapy półfinałowe konkursu. Dla województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego komórką tą jest Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie.
Zwycięzcy półfinałów poszczególnych regionów w każdej kategorii wiekowej rywalizować będą w turnieju wiedzy w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XII EDYCJI KONKURSU. Finał ten odbędzie się w Warszawie.
 
I etap konkursu – półfinał (finał regionalny)
 
Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej).
                                                                                                                                                                                 
Tematy prac pisemnych:
 
Rola surowców mineralnych w codziennym życiu człowieka.
Człowiek to dumny gospodarz Ziemi - przywykliśmy uważać ją za swoją własność. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że w liczącej 4,6 miliarda lat historii naszej planety, władamy nią zaledwie przez krótką chwilę...
Od niepamiętnych czasów korzystamy też z jej bogactw naturalnych. Który z wielu surowców mineralnych Ziemi ma Twoim zdaniem największy wpływ na codzienne życie współczesnego człowieka? W swojej pracy skoncentruj się na jednym przykładzie. Uzasadnij swój wybór.
 
Geologia człowieka.
Przyzwyczailiśmy się do obecności minerałów w naszym codziennym życiu. Obserwujemy je podczas letnich wycieczek, wizyt w muzeach geologicznych, a niektóre z nich połykamy nawet w formie tabletek... Osobom wybierającym temat nr 2 chcemy jednak zaproponować coś niezwykłego – wyprawę w głąb naszego ciała! Jakie minerały można w nim spotkać? Mamy nadzieję, że przygotowanie pracy konkursowej w formie „geologicznego przewodnika po ludzkim ciele” będzie dla Was zajęciem pasjonującym. Temat jest trudny, ale warto się z nim zmierzyć. Powodzenia!
 
Moje prywatne „kamienne archiwum Ziemi”.
Tak to już jest, że szukamy czasami rzadkich okazów geologicznych gdzieś daleko, a prawdziwe rarytasy są w zasięgu naszej… nogi? Może w okolicy Twojego zamieszkania jest jakaś interesująca, zapomniana skałka, głaz narzutowy, czy też stare wyrobisko w którym znajdujesz minerały i/lub skamieniałości? Przedstaw w formie pisemnej sprawozdanie z wycieczki do jednego, wybranego przez Ciebie stanowiska. Co interesującego można w nim zobaczyć? Dlaczego Twoim zdaniem zasługuje ono na szczególną uwagę? Pamiętaj, że nie chodzi nam o opisy ustanowionych już wcześniej pomników przyrody geologicznej, czy słynnych i wielkich kamieniołomów. Zabierz nas na wyprawę do miejsc nieznanych!
 
W półfinałach wiedzy, w każdej kategorii wiekowej, na podstawie nadesłanych prac pisemnych wyłonieni zostaną zwycięzcy. Uroczystości półfinałowe dla uczestników z obszaru województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego odbędą się dnia 17 maja 2011 r. w siedzibie Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.
Laureaci I miejsc każdej z dwóch kategorii wiekowych (jeden gimnazjalista i jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnej) z siedmiu regionów PIG-PIB przejdą do II etapu konkursu - finału ogólnopolskiego.
 
II etap konkursu – finał ogólnopolski
 
Rywalizacja finałowa pomiędzy laureatami półfinałów w formie TURNIEJU WIEDZY GEOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ odbędzie się dnia 3 czerwca 2011 r. w siedzibie Muzeum Geologicznego PIG - PIB podczas 2-dniowej wycieczki do Warszawy w terminie 1-3 czerwca 2011 r., będącej główną nagrodą półfinałową dla finalisty i opiekuna.
 
Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
 
Warunki formalne przyjęcia pracy:
 
  • praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji;
  • formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu(patrz poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy, należy dołączyć do pracy w sposób trwały, nie naruszający jej integralności (np. dokleić na końcu);
  • końcowy termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2011 r. pod uwagę brana jest data stempla pocztowego
 
Zwracamy się do nauczycieli z prośbą o wstępną selekcję prac i nadsyłanie maksymalnie 5 prac, podpisanych przez tego samego nauczyciela z danej szkoły.
 
Należy zwrócić uwagę:
·         na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu podczas transportu,
·         w poprzednich edycjach konkursu najwyższe nagrody jury przyznawało pracom, w których uczniowie nie tylko wykazywali się zdolnością pozyskiwania encyklopedycznych wiadomości zdobywanych z różnych źródeł, ale także przedstawiali interpretację tych wiadomości oraz własne opinie i wykazywali się zmysłem obserwacji zjawisk przyrodniczych!
 
prace konkursowe z obszaru woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego
nadsyłać należy pod adres:
Muzeum Geologiczne
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”
 
Ogłoszenie wyników:
Wyniki półfinału (finału regionalnego) konkursu wraz z listą laureatów zostaną opublikowane w oficjalnym serwisie internetowym konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/ najpóźniej do dnia  29 kwietnia 2011 r. Ponadto o laureatach tego etapu konkursu szkoły zostaną powiadomione drogą e-mailową lub telefonicznie oraz listownie.
Nagrody:
·         w półfinałach (finałach regionalnych) przyznane będą nagrody rzeczowe oraz, jako nagroda główna – wycieczka do Warszawy dla finalisty i opiekuna/nauczyciela na uroczystości finałowe w dniach 1-3 czerwca 2011 r.,
·         w finale ogólnopolskim – nagroda główna oraz nagrody dodatkowe dla wszystkich uczestników finału.
Informacje dotyczące konkursu:
Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/,  na stronie internetowej Muzeum Geologicznego oraz udzielają ich:
Izabela Olczak-Dusseldorp – tel.: 22 849 53 51 wew. 387 e-mail: naszaziemia@pgi.gov.pl;
Monika Krzeczyńskatel.: 22 849 53 51 wew. 309 e-mail: naszaziemia@pgi.gov.pl;


PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW
dla uczestników z obszaru woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego
                                                                                                                                                      
·         nadsyłanie prac                                                                          1 kwietnia 2011 r.
·         ogłoszenie wyników                                                                               29 kwietnia 2011 r.
·         półfinał w Warszawie                                                                             17 maja 2011 r.
·         wycieczka finałowa do Warszawy                                  1-3 czerwca 2011 r.
·         finał ogólnopolski w Warszawie                                      3 czerwca 2011 r.
 
 
UWAGA:
·        Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach promocyjnych
(z podaniem autorstwa prac).
·        Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć go do przesyłanej pracy!


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-01-27