Ogłoszenie z dnia 2011-01-27 - XII edycja ogólnopolskiego i V edycja polsko-litewskiego konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia..."

Data 2011-01-27
Tytuł XII edycja ogólnopolskiego i V edycja polsko-litewskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWACH:
mazowieckim, podlaskim i lubelskim
dotyczący
 
XII edycji ogólnopolskiego i V edycji polsko-litewskiego konkursu geologiczno-środowiskowego
Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro
odbywającego się w 2011 roku pod hasłem:
 
 
KAMIENNE
ARCHIWUM ZIEMI
 
 
 
Zapraszamy
uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów przypisanych poszczególnym komórkom Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Komórki te zorganizują etap półfinałowy konkursu. Dla województw: mazowieckiego, podlaskiego
i lubelskiego komórką tą jest Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego w Warszawie o I NAGRODĘ XII EDYCJI KONKURSU.
Równolegle konkurs plastyczny organizowany jest na Litwie. Prace, które zajmą trzy pierwsze miejsca
w finale ogólnopolskim zmierzą się z trzema pracami z Litwy. Finał polsko-litewski odbędzie się w tym roku w Warszawie bezpośrednio po finale ogólnopolskim.
 
 
                Dawno, dawno temu, w jednym z wielu systemów planetarnych Drogi Mlecznej narodziła się Ziemia... Ktoś pewnie powie: „Taki tam, zawieszony w czarnej przestrzeni kosmosu kawał skały, krążący nieustannie w odległości 150 mln km od Słońca... Nuda.” Tylko tyle? To cała historia? Dla ludzi, którzy nigdy nie będą w stanie poznać – i co ważniejsze – zrozumieć Ziemię, z pewnością tak. My jednak musimy zrobić przynajmniej jeden krok dalej i zagłębić się w jej przepastne kamienne archiwum...
                Człowiek to dumny gospodarz Ziemi przywykliśmy uważać ją za swoją własność, chętnie korzystamy z jej surowców naturalnych. Co prawda, od momentu wynalezienia pierwszych narzędzi kamiennych upłynęło sporo czasu – dziś latamy nawet w kosmos, ale biorąc pod uwagę liczącą 4,6 miliarda lat historię naszej planety, władamy nią zaledwie przez krótką chwilę! To Ziemia warstwami skał tworzy swoje jedyne, wiarygodne archiwum. Mimo dynamicznych i burzliwych wydarzeń z jej dziejów zachowało się w nim zdumiewająco wiele informacji o przeszłości. W skałach pozostały dokumenty trwałe, choć czasami niekompletne, niekiedy zaskakujące ale pewniejsze od ludzkich, gdyż całkowicie obiektywne. My tylko uczymy się je odczytywać...
                Tym razem zachęcamy uczestników konkursu do poszperania w teczkach „kamiennego archiwum Ziemi”. Przedstawcie w formie plastycznej wybrane przez siebie wydarzenie utrwalone obecnie w skałach budujących naszą planetę. Może ktoś z Was sprawdzi, jak wyglądała Ziemia w swoim dzieciństwie? Kto ją zasiedlał w poszczególnych okresach geologicznych? Jak siły przyrody zmieniały jej oblicze? Może znajdziecie jakieś niezwykłe minerały, unikatowe skamieniałości? A może narysujecie swoją wyprawę geologiczną podczas której odkryliście coś ciekawego? Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace! Życzymy miłej zabawy podczas ich tworzenia i sukcesu w konkursie!


Dla uczniów z województw mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego półfinał konkursu rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie.
 
Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego PIG PIB w Warszawie
(adres poniżej) z dopiskiem kraju, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS – UKRAINA.

Tegoroczna edycja konkursu dzięki porozumieniu pomiędzy polską i Litewską Służbą Geologiczną po raz kolejny będzie miała CHARAKTER  MIĘDZYNARODOWY: część plastyczna przeprowadzona zostanie również na Litwie, a finaliści spotkają się w tym roku w Warszawie.
 
 
I etap konkursu – finał regionalny (półfinał)
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej).
Komisja konkursowa wybierze prace zwycięskie i wyróżnione, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości półfinałowych, które odbędą się 17 maja 2011 r. w Muzeum Geologicznym PIG PIB w Warszawie ul. Rakowiecka 4.
Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego.
 
II etap konkursu – finał ogólnopolski
Prace, które zwyciężą w półfinałach w siedmiu regionach spotkają się w finale ogólnopolskim w Warszawie (w sumie 7 prac).
Finał odbędzie się 3 czerwca 2011 r. w Muzeum Geologicznym PIG PIB w Warszawie ul. Rakowiecka 4  w trakcie 2-dniowej wycieczki do Warszawy (w terminie 1- 3 czerwca 2011 r., będącej główną nagrodą półfinałową dla finalisty i opiekunai
Laureaci trzech pierwszych miejsc, wezmą udział w III etapie konkursu.
 
III etap konkursu – finał polsko-litewski
Polega na rywalizacji 3 najlepszych prac z Polski i 3 najlepszych prac z Litwy. Międzynarodowa komisja konkursowa wybierze jedną najlepszą pracę. Finał polsko-litewski odbędzie się w tym roku w Muzeum Geologicznym PIG PIB w Warszawie bezpośrednio po finale ogólnopolskim.
 
Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
 
 
Warunki formalne przyjęcia pracy:
 
  • format pracA4 na płaszczyźnie, technika dowolna
  • formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz poniżej),
    podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac należy dołączyć do pracy,

    w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności (np. przyklejenie na odwrotnej stronie pracy). Jeśli przyklejenie nie jest możliwe, należy opisać pracę danymi autora, a formularz dołączyć do przesyłki.
  • końcowy termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2011 r. pod uwagę brana jest data stempla pocztowego
 
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu podczas transportu,
 
Zwracamy się do nauczycieli z prośbą o wstępną selekcję prac i nadsyłanie maksymalnie 10 prac, podpisanych przez tego samego nauczyciela z danej szkoły.
 
prace konkursowe z obszaru woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego
nadsyłać należy pod adres:
Muzeum Geologiczne
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”
 


Ogłoszenie wyników:
 
Wyniki półfinału (finału regionalnego) konkursu wraz z listą uczestników zostaną opublikowane w oficjalnym serwisie internetowym konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/ najpóźniej do dnia  29 kwietnia 2011 r. Ponadto o laureatach tego etapu konkursu szkoły zostaną powiadomione e-mailowo lub telefonicznie oraz listownie.
 
Nagrody:
·         w półfinałach (finałach regionalnych) przyznane będą nagrody rzeczowe oraz, jako nagroda główna – wycieczka do Warszawy dla laureata i opiekuna/nauczyciela na uroczystości finałowe w dniach 1-3 czerwca 2011 r.,
·         w finale ogólnopolskim konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników,
·         w finale polsko-litewskim przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
 
Informacje dotyczące konkursu:
 
Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/, na stronie internetowej Muzeum Geologicznego PIG-PIB oraz udzielają ich pracownicy Muzeum:
Izabela Olczak-Dusseldorp – tel.: 22 849 53 51 wew. 387 e-mail: naszaziemia@pgi.gov.pl
Monika Krzeczyńskatel.: 22 849 53 51 wew. 309 e-mail: naszaziemia@pgi.gov.pl
 
 
PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW
dla uczestników z obszaru woj. mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego
                                                                                                                                                      
·         nadsyłanie prac                                                                          1 kwietnia 2011 r.
·         ogłoszenie wyników                                                                               29 kwietnia 2011 r.
·         półfinał w Warszawie                                                                             17 maja 2011 r.
·         wycieczka finałowa do Warszawy                                  1-3 czerwca 2011 r.
·         finał ogólnopolski w Warszawie                                      3 czerwca 2011 r.
·         finał polsko-litewski w Warszawie                                 3 czerwca 2011 r.
 
 
 
UWAGA:
·        Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach promocyjnych i wystawach
(z podaniem
autorstwa reprodukowanych prac).
·        Proszę wypełnić poniższy formularz i dołączyć go do przesyłanej pracy!


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-01-27