Ogłoszenie z dnia 2011-02-23 - Obwieszczenie

Data 2011-02-23
Tytuł Obwieszczenie

Grajewo, 23.02.2011 r.

 

WR.6341.4.2011

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18 lutego 2011 r. wszczęto, na wniosek Zakładu Komunalnego w Radziłowie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Radziłowie.

 

 

W ciągu 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości można w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25), w godz. 800 – 1500 zapoznać się z w/w wnioskiem.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-02-23

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-02-23

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-02-23