Ogłoszenie z dnia 2011-03-08 - Obwieszczenie

Data 2011-03-08
Tytuł Obwieszczenie

Grajewo, 07.03.2011 r.

 

WR.6341.5.2011

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 7 lutego 2011 r. wszczęto, na wniosek B.P-U.W.M.WiK. „Melwodprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. St. Zjednoczonych 51 działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie jazu na Kanale Rudzkim w km 5 + 140 w obrębie wsi Białogrądy oraz na piętrzenie wód na tym jazie do rzędnej 109,20 m n.p.m.

 

 

W ciągu 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości można w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) , w godz. 800 – 1500 zapoznać się z w/w wnioskiem.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-03-08

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-03-08

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-03-08