Ogłoszenie z dnia 2011-04-07 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2011-04-07
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

o wydaniu   decyzji   zatwierdzającej   projekt budowlany zamienny i zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
p. n.. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie" w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"


Zgodnie z art.lla ust.l ust. l,art llf ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych ( dz.U. Nr 80,poz. 721 z póź. zm.- zawiadamiam , że na wniosek Inwestora -Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6 A w Grajewie - Starosta Grajewski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie" w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - w km 0+000,00 - 1+434,50 drogi powiatowej nr 263IB; w km 0+000,00 - 0+230,00 drogi powiatowej nr 1808B; km 0+000,00 - 0+053,00 drogi gminnej nr 102947B; w km 0+000,00 - 0+041,45 drogi powiatowej nr 1810B na działkach: 3157, 3238, 3221/4, 3222, 3235/2, 3236, 3250, 3302/1, 3301/19, 84/1, 3140/6, 3541/2, 3237/2, 3301/25, 3301/27, 3301/29. Zmiana dotyczy zagospodarowania terenu działek nr 3157 (ul. Przemysłowa) i 3221/4 (ul. Wiórowa) polegająca    na zmniejszeniu zakresu robót budowlanych w związku z budową zjazdów indywidualnych z drogi publicznej na działki nr 3217/7 i 3217/6.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia. Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 23, teł. (86) 273-84-70.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-04-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-04-07

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-04-07