Ogłoszenie z dnia 2011-04-11 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2011-04-11
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Grajewo, 08.04.2011 r.

 

WR.6341.2.2011

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Grajewskiego

 

 

 

 

o udzieleniu w dniu 07.04.2011 r., na wniosek B.P-U.W.M.WiK. „MELWODPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie jazu z mostem, kładką i przepławką w km 11+490 Kanału Rudzkiego w obrębie wsi Przechody i Sojczyn Borowy, gmina Grajewo oraz na piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych na tym jazie do rzędnej 111,20 m n.p.m.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z decyzją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) , w godz. 800 – 1500 .

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-04-11

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-04-11

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-04-11