Ogłoszenie z dnia 2011-06-09 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2011-06-09
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Obwieszczenie 

Starosty Grajewskiego

 

o wydaniu decyzji z dnia 09.06.2011r o wygaszeniu w części decyzji Nr 9/09 z dnia 20.11.2009r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej:

p. n.. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”

 

Zgodnie z art.11a ust.1 ust. 1,art 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( dz.U. Nr 80,poz. 721 z póź. zm.- zawiadamiam , że na wniosek Inwestora -Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6A w Grajewie - Starosta Grajewski wydał decyzję o wygaszeniu w części decyzję Nr 9/09 z dnia 20.11.2009r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

„Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0+000,00 – 1+434,50 drogi powiatowej nr 2631B; w km 0+000,00 – 0+230,00 drogi powiatowej nr 1808B; w zakresie zmniejszenia zakresu robot na terenie działek nr 3157 i 3221/4

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 23, tel. (86) 273-84-70.

  

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Tarnowska - Wydział Architektoniczo-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-06-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-06-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-06-09