Ogłoszenie z dnia 2011-08-25 - Nieodpłatne szkolenia informatyczne i zarządcze

Data 2011-08-25
Tytuł Nieodpłatne szkolenia informatyczne i zarządcze

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,  informuje, iż w kończącym się we wrześniu cyklu nieodpłatnych szkoleń informatycznych i zarządczych w ramach projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” są jeszcze wolne miejsca.

Szczegółowych informacji udziela i rekrutację na szkolenia prowadzi Centrum Informatyki ZETO S.A. przez stronę www.szkolenia.zeto.bialystok.pl.

Informacje do wydruku (PDF) można pobrać ze strony: http://szkoleniait.wrotapodlasia.pl, zakładka Rekrutacja – aktualne szkolenia,  Informacje sierpień '2011. 

Serdecznie zapraszamy,
Pracownicy Biura Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok,
tel. 85 74 97 459, fax 85 74 97 449

 

Informacja o nieodpłatnych szkoleniach
informatycznych i zarządczych

Tematy szkoleń

Symbol

Nazwa szkolenia (czas trwania)

Tematyka szkoleń zarządczych

A01

Zarządzanie w administracji publicznej  (24 godz.)

A03

Zarządzanie projektami i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach EFS  (32 godz.)

A04

Zarządzanie projektami z zastosowaniem Microsoft Project o

az Sharepoint (32 godz.)

A05

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem aplikacji  typu Open Source (24 godz.)

A06

Przygotowanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (40 godz.)

A09

Ewaluacja p

ojektu (24 godz.)

Tematyka szkoleń komputerowych

T01

Podstawy obsługi komputera i aplikacji biurowych  (40 godz.)

T02

Edytor tekstu od podstaw (24 godz.)

T03

Arkusz kalkulacyjny od podstaw (32 godz.)

T04

Edytor tekstu dla zaawansowanych  (24 godz.)

T05

Arkusz kalkulacyjny dla średniozaawansowanych (32 godz.)

T07

Bazy danych (30 godz.)

T08

Grafika komputerowa z wykorzystaniem programów Open Source 
(GIMP, INSCAPE) (32 godz.)

T09

Obsługa dokumentów elektronicznych (16 godz.)

T10a

Obsługa programu finansowo-księgowego w administracji publicznej 
i wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego (30 godz.)

T11a

Obsługa programów organizacyjnych
i wybrane funkcje edytora tekstu w placówce oświatowej (30godz.)

T11b

Obsługa programu finansowo-księgowego
i wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego w placówce oświatowej (30 godz.)

T11c

Obsługa programu kadrowo-płacowego i wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego w placówce oświatowej (30 godz.)

Tematyka szkoleń skierowanych w sposób szczególny do pracowników ochrony zdrowia

Z08a

Komputerowe programy użytkowe wspierające pracę działów administracyjnych
w placówkach ochrony zdrowia (30 godz.)

Z08b

Komputerowe programy użytkowe wspierające pracę średniego personelu medycznego (30 godz.)

Z08c

Komputerowe programy użytkowe wspierające pracę lekarza (30 godz.)

 

Szczegółowa tematyka w/w szkoleń znajduje się na stronie
http://www.zeto.bialystok.pl

Uczestnicy szkoleń

W szkoleniach mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Szkoleniami objęte będą osoby zatrudnione w szczególności w administracji publicznej, edukacji oraz służbie zdrowia, prokuraturze, sądownictwie, a także osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Godziny zajęć

Szkolenia w ramach projektu będą odbywały się poza godzinami pracy uczestników szkoleń. Jeżeli czas szkolenia będzie się pokrywał z czasem pracy uczestnika szkolenia, konieczne będzie wykorzystanie w tym czasie urlopu.

Organizacja  i miejsce szkolenia

Istnieje możliwość organizacji szkoleń we wskazanej miejscowości, jeżeli zbierze się grupa minimum 8 osób. Liczebność grup komputerowych wynosi średnio 10 osób.

Rekrutacja

  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie, w konkretnym szkoleniu. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową https://zapisy.szkolenia.zeto.bialystok.pl 
  • Wykonawca  (CI ZETO) poinformuje o terminach zajęć.
  • W trakcie szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe, kawa, herbata, ciastka, itp.
  • Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć wymagane dokumenty.
  • Uczestniczy, którzy ukończą szkolenie otrzymają  certyfikat.

Wymagane dokumenty
(wzory dokumentów są do pobrania na stronie  CI ZETO)

  • Wypełniona i podpisana Deklaracja uczestnictwa.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu.
  • Kserokopia obu stron dowodu osobistego potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
  • Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania (tylko jeśli jest inne niż miejsce zameldowania.

Wykonawca szkoleń 

Wykonawcą szkoleń jest Centrum Informatyki „ZETO”
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
tel.  85 748-33-41
e-mail:
szkolenia@zeto.bialystok.pl
www.szkolenia.zeto.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-08-25

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-08-25

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-08-25