Ogłoszenie z dnia 2011-09-27 - Informacja nt. Powiatowego Święta Dziękczynienia za Plony „Rydzewo 2011”

Data 2011-09-27
Tytuł Informacja nt. Powiatowego Święta Dziękczynienia za Plony „Rydzewo 2011”

 

W dniu 18 września 2011r. na terenie placu przy Kościele św. Wojciecha w Rydzewie, odbyły się  XIII Dożynki Powiatowe. Organizatorami Powiatowego Święta Dziękczynienia za tegoroczne zbiory byli: Starosta Grajewski –Jarosław Augustowski, Burmistrz Rajgrodu – Czesław Karpiński, Ksiądz Andrzej Pieńkowski - Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Rydzewie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie – Sławomir Obrycki.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą polową koncelebrowaną przez ks. Prałata Wacława Iżbickiego – Diecezjalnego Kapelana Rolników (Diecezji Ełckiej ), Kanclerza Kurii biskupiej w Ełku Antoniego Skowrońskiego oraz ks. Roberta Zielińskiego Dziekana Dekanatu Szczuczyńskiego.

    „Dożynki, to radosne święto chleba, to święto rolników i wszystkich ludzi związanych z rolnictwem, ale przede wszystkim jest to tradycyjne polskie święto dziękczynienia Bogu za zebrane plony” - mówił w swojej pięknej homilii ks. prałat Czesław Oleksy. Mszę św. zakończyło tradycyjne „łamanie się chlebem” przez wszystkich uczestników uroczystości. Starostami dożynek byli: Pani Danuta Kuczyńska ze wsi Miecze i Pan Jerzy Pieńczykowski ze wsi Rydzewo. W uroczystości uczestniczyli rolnicy z terenu powiatu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedstawiciele instytucji i firm pracujących na rzecz rolnictwa, banków oraz mieszkańcy powiatu. Tradycyjnie już odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Szesnaście delegacji przybyło z pięknymi wieńcami dożynkowymi. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana Mieczysława Bagińskiego oceniła wieńce i przyznała nagrody oraz wyróżnienia dla mieszkańców wsi: Szymany, par. Grajewo, Wólka Mała i Dziarniki, par. Rydzewo – I miejsca, Rydzewo i Karwowo, par. Rydzewo – II miejsca, Czarna Wieś i Woźnawieś, par. Rajgród – III miejsca, wyróżnione zostały wieńce ze wsi Lipnik oraz Okrasin Ostrowik. Wykonawcy wieńców zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami książkowymi oraz dodatkowo Dyplomami Sejmiku Województwa Podlaskiego za wkład pracy i szacunek do tradycji dożynkowej.

 

Jak co roku Prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”, Edmund Borawski, w Grajewie wręczył nagrody rzeczowe i dyplomy największym producentom- dostawcom mleka z terenu powiatu grajewskiego. Należą do nich: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Zakład w Biebrzy (1 733 623 l), Gospodarstwo Rodzinne Hanna i Tadeusz Skrodzcy Cyprki gm. Grajewo (743 358 l), Regina i Jan Zawadzcy – Ciemnoszyje gm.Grajewo (646 397 l), Robert Karwowski – Mikuty gm. Radziłów (563 209 l), Andrzej Zalewski – Białogrądy gm. Grajewo (553 443 l) i Kacper Więckowski – Skrodzkie gm. Rajgród (548 587 l).

Tradycyjnie już Starosta Grajewski i Burmistrz Rajgrodu uhonorowali  dyplomami wyróżniających się rolników z terenu powiatu grajewskiego. W br. są to: Robert Wiszowaty z Rajgrodu za rozwój agroturystyki, Marek Milewski – Woźnawieś za rozwój agroturystyki Jan Antoni Michałowski z Rajgrodu za wzorowo prowadzone gospodarstwo ekologiczne, Bernard Cebeliński - Karwowo, Danuta i Jacek Rydzewscy – Koniecki – Rostroszewo za wysokie wyniki w konkursie „Podlaska Agroliga”, Jerzy Pieńczykowski – Rydzewo za wysokie wyniki w produkcji mleka i działalność na rzecz społeczności lokalnej, Sławomira Zalewska – Sikora – wyróżnienie dla najlepszego hodowcy bydła mlecznego, Agnieszka i Ryszard Borawscy – Niedźwiedzkie za zdobycie 8. miejsca w konkursie wojewódzkim „Bezpieczne Gospodarstwo”, Tomasz Borkowski - Bukowo za inwestycje i wykorzystanie funduszy unijnych, Tadeusz Olszewski – Glinki, Marek Filipkowski – Chojnowo, Mirosław Męczkowski – Bagienice za wysoką produkcję mleka i Jan Zawadzki – Ciemnoszyje – wyróżnienie dla najlepszego hodowcy bydła mlecznego.

W trakcie dożynek zorganizowane były stoiska wystawowe sprzętu rolniczego oraz stoiska firm i instytucji współpracujących z rolnictwem oraz prezentujące   twórczość ludową. Swoje stoiska zorganizowały m.in.: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, Masarnia „Europa” w Rajgrodzie, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, PPHU „Jędruś” w Rajgrodzie, Bank BGŻ O/Grajewo, Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Grajewo, Podlaska Izba Rolnicza O/Grajewo, KRUS O/Grajewo, Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt O/Piątnica,   „PROVIMI”   w Grajewie, PHU „Ogród” w Grajewie, „Pronar” w Narwi,  Klub Animatorów Tradycji gm. Grajewo oraz Lokalna Grupa Działania - Biebrzański Dar Natury, Pfleiderer S.A. Grajewo.

Dużym zainteresowaniem cieszył się ogłoszony przez KRUS konkurs z nagrodami
pt. „Rolniku pracuj bezpiecznie”. Były i atrakcje dla najmłodszych. Na milusińskich czekały stoiska z zabawkami, słodyczami, dmuchane zjeżdżalnie itp.

Wszyscy uczestnicy uroczystości ok.1000 osób, mogli nieodpłatnie spróbować tradycyjnych potraw: grochówki, bigosu i wędlin z grilla, a Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” jak co roku częstowała swoimi wspaniałymi produktami.

Święto dziękczynienia uświetnił koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego.

Nie można byłoby zorganizować uroczystości w takiej formie i wymiarze, gdyby nie nieoceniona pomoc sponsorów i darczyńców oraz wsparcie n.w. osób i instytucji.

Głównymi sponsorami dożynek były: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, Masarnia „EUROPA” w Rajgrodzie, Bank PKO BP S.A., Grupa Pfleiderer Grajewo S.A., PPHU „JĘDRUŚ” w Rajgrodzie, Masarnia „ZAGŁOBA” w Grajewie oraz Bank Spółdzielczy w Szczuczynie.

Sponsorami dożynek również były: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Grajewo, PHU „Ogród” w Grajewie, Pronar - Stacja Paliw w Koszarówce, Provimi Polska

(kompleksowa obsługa hodowców i producentów), Pan Renald Arasimowicz, PHU Państwo Janina i Krzysztof Danielewscy, Kazimierz i Leszek Czyżewscy Sp.j. Artykuły Rolno-Przemysłowe.

Pomocy w organizacji dożynek udzieliły następujące osoby, instytucje i zakłady:
Ks. Andrzej Pieńkowski – Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Rydzewie, Sz. P. Jarosław Modzelewski, Waldemar Modzelewski, Eugeniusz Chrostowski, Maria
i Stanisław Januszewscy - Hurtownia MESP w Grajewie,  Cezary Babik – Piekarnia

w Grajewie, Czesław i Janusz Skrodzcy - Piekarnia w Konopkach, Halina i Sławomir Mieńkowscy - Piekarnia w Wąsoszu, Andrzej i Robert Nerkowscy – Piekarnia w Rajgrodzie, Ireneusz i Wojciech Łaguna – Piekarnia w Grajewie, Mariusz Kuczyński i Marcin Kossakowski – Piekarnia w Radziłowie, Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Szkoła Podstawowa w Bełdzie, OSP Rydzewo, Miejski Dom Kultury w Rajgrodzie, Pan Wiesław Gajdziński z orkiestrą dętą, Nadleśnictwo Rajgród z siedzibą w Tamie, Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie, Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego, Firma „ABIES” w Mieczach, Parafia pw. NNMP w Rajgrodzie, Pan Robert Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radziłów, Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.

Organizatorzy dożynek jeszcze raz serdecznie dziękują sponsorom i instytucjom, które udzieliły pomocy i wsparcia w organizacji dożynek oraz gościom, a przede wszystkim rolnikom powiatu grajewskiego, dożynki  bowiem są  ich świętem i uznaniem dla ich rolniczego trudu.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-09-27

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-09-27