Data 2013-02-27
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

 

Grajewo, 27.02.2013 r.

 

 

WR.6341.2.2013

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), że w dniu 31 stycznia 2013 roku wszczęto, na wniosek Pani Elżbiety Januszewskiej pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o., działającej na podstawie pełnomocnictwa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. w Grajewie przy ul. Ełckiej 40.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

 

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 

Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

 

  1. Urząd Miasta Grajewo

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A

  1. Wydział Organizacyjny w/m

  2. WZKiSO w/m

  3. A/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-02-27

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-02-27