Ogłoszenie z dnia 2013-04-17 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data 2013-04-17

Grajewo, 17.04.2013 r.

 

 

WR.6341.8.2013

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), że w dniu 10 kwietnia 2013 roku wszczęto, na wniosek Państwa Jarosława i Bożenny Modzelewskich zam. w Grajewie przy ul. Bocznej 27, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu wodnego na działce nr 198 obrębu Dybła, gmina Grajewo.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

 

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25), w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 

Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

  1. Urząd Gminy Grajewo

19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6

  1. Wydział Organizacyjny w/m

  2. WZKiSO w/m

  3. A/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-04-17