Ogłoszenie z dnia 2013-09-13 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data 2013-09-13
Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Grajewo, 13.09.2013 r.

 

 

WR.6341.16.2013

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), że w dniu 09.08.2013 roku wszczęto, na wniosek Gminy Szczuczyn, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 

- zbiornika wodnego o powierzchni niecki 0,95 ha na działce nr 382 obrębu ewidencyjnego Szczuczyn,

- dwóch zastawek dokowych na rowach A i B na działce nr 382 obrębu ewidencyjnego Szczuczyn,

- przepławki typu „Rampa” w granicach działek 382 i 122 obrębu ewidencyjnego Szczuczyn,

 

oraz na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Wissy w km 41+629 w oparciu o istniejący jaz.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

 

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25) w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 

Proszę o potwierdzenie faktu podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

Otrzymują celem podania do publicznej wiadomości:

 

  1. Urząd Miejski w Szczuczynie

19-230 Szczuczyn, Plac Tysiąclecia 23

  1. Wydział Organizacyjny w/m

  2. WZKiSO w/m

  3. A/a

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-09-16

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-09-16

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-09-16