Ogłoszenie z dnia 2013-09-16 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2013-09-16
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy.”
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 04.09.2013 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy.”
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         
Działki nr ewidencyjny 52, 55, 103, 137, 291 oraz części działek nr 51, 53, 54, 56, 58, 63, 68, 69, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115, 117, 118, 119, 122/1, 124, 131, 142, 296 w obrębie m. Brychy, gm. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny: Brychy, jednostka ewidencyjna: Radziłów.
Działka nr ewid. 51 o pow. 1,1665ha na działki:
a) 51/2 o powierzchni 1,1621ha      b) 51/1 o powierzchni 0,0044ha  
Działka nr ewid. 53 o pow. 2,7357ha na działki:
a) 53/2 o powierzchni 2,7156ha      b) 53/1 o powierzchni 0,0201ha      
Działka nr ewid. 54 o pow. 4,8941ha na działki:
a) 54/3 o powierzchni 4,8796ha      b) 54/2 o powierzchni 0,0137ha     
c) 54/1 o powierzchni 0,0008ha
Działka nr ewid. 56 o pow. 0,3178ha na działki:
a) 56/2 o powierzchni 0,3118ha      b) 56/1 o powierzchni 0,0060ha       
Działka nr ewid. 58 o pow. 0,9813ha na działki:
a) 58/2 o powierzchni 0,9809ha      b) 58/1 o powierzchni 0,0004ha      
Działka nr ewid. 63 o pow. 0,2868ha na działki:
a) 63/2 o powierzchni 0,2854ha      b) 63/1 o powierzchni 0,0014ha    
Działka nr ewid. 68 o pow. 1,1257ha na działki:
a) 68/2 o powierzchni 1,1185ha      b) 68/1 o powierzchni 0,0072ha    
Działka nr ewid. 69 o pow. 0,9964ha na działki:
a) 69/2 o powierzchni 0,9874ha      b) 69/1 o powierzchni 0,0090ha   
 Działka nr ewid. 102 o pow. 1,3442ha na działki:
a) 102/2 o powierzchni 1,3410ha    b) 102/1 o powierzchni 0,0032ha    
Działka nr ewid. 104 o pow. 3,3526ha na działki:
a) 104/2 o powierzchni 3,3273ha      b) 104/1 o powierzchni 0,0253ha    
Działka nr ewid. 105 o pow. 0,4277ha na działki:
a) 105/2 o powierzchni 0,4252ha      b) 105/1 o powierzchni 0,0025ha    
Działka nr ewid. 106 o pow. 0,6066ha na działki:
a) 106/2 o powierzchni 0,6023ha      b) 106/1 o powierzchni 0,0043ha    
Działka nr ewid. 107 o pow. 0,3788ha na działki:
a) 107/2 o powierzchni 0,3767ha      b) 107/1 o powierzchni 0,0021ha    
Działka nr ewid. 108 o pow. 0,2784ha na działki:
a) 108/2 o powierzchni 0,2774ha      b) 108/1 o powierzchni 0,0010ha    
Działka nr ewid. 109 o pow. 0,2608ha na działki:
a) 109/2 o powierzchni 0,2593ha      b) 109/1 o powierzchni 0,0015ha    
Działka nr ewid. 110 o pow. 0,3580ha na działki:
a) 110/2 o powierzchni 0,3574ha      b) 110/1 o powierzchni 0,0006ha  
Działka nr ewid. 111 o pow. 0,3513ha na działki:
a) 111/2 o powierzchni 0,3495ha      b) 111/1 o powierzchni 0,0018ha  
Działka nr ewid. 112 o pow. 0,6907ha na działki:
a) 112/2 o powierzchni 0,6873ha      b) 112/1 o powierzchni 0,0034ha    
Działka nr ewid. 113/1 o pow. 0,2064ha na działki:
a) 113/4 o powierzchni 0,2054ha      b) 113/3 o powierzchni 0,0010ha  
Działka nr ewid. 113/2 o pow. 0,2041ha na działki:
a) 113/6 o powierzchni 0,2030ha      b) 113/5 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 114 o pow. 0,7972ha na działki:
a) 114/2 o powierzchni 0,7936ha      b) 114/1 o powierzchni 0,0036ha  
Działka nr ewid. 115 o pow. 0,0557ha na działki:
a) 115/2 o powierzchni 0,0544ha      b) 115/1 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 117 o pow. 0,5375ha na działki:
a) 117/2 o powierzchni 0,5362ha      b) 117/1 o powierzchni 0,0013ha    
Działka nr ewid. 118 o pow. 0,4823ha na działki:
a) 118/2 o powierzchni 0,4807ha      b) 118/1 o powierzchni 0,0016ha    
Działka nr ewid. 119 o pow. 0,2836ha na działki:
a) 119/2 o powierzchni 0,2765ha      b) 119/1 o powierzchni 0,0071ha  
Działka nr ewid. 122/1 o pow. 1,3109ha na działki:
a) 122/4 o powierzchni 1,3011ha      b) 122/3 o powierzchni 0,0098ha   
Działka nr ewid. 124 o pow. 0,1760ha na działki:
a) 124/2 o powierzchni 0,1749ha      b) 124/1 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 131 o pow. 7,1832ha na działki:
a) 131/2 o powierzchni 7,1788ha      b) 131/1 o powierzchni 0,0044ha   
Działka nr ewid. 142 o pow. 2,1824ha na działki:
a) 142/2 o powierzchni 2,1815ha      b) 142/1 o powierzchni 0,0009ha    
Działka nr ewid. 296 o pow. 1,0854ha na działki:
a) 296/4 o powierzchni 1,0834ha      b) 296/3 o powierzchni 0,0013ha   
c) 296/2 o powierzchni 0,0004ha      d) 296/1 o powierzchni 0,0003ha    

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. b, c, d) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-09-16

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-09-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-09-16