Ogłoszenie z dnia 2013-09-17 - Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Data 2013-09-17
Tytuł Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B Dusze-Racibory-Radziłów” ul. Piękna w Radziłowie w km 0+000 ÷ 1+285,30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 02.09.2013 r. na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B Dusze-Racibory-Radziłów” ul. Piękna w Radziłowie w km 0+000 ÷ 1+285,30.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         
Działki nr ewidencyjny 1460 i 977 oraz części działek nr 1461, 1462, 1174/1, 1175/1, 1158, 1167, 1168, 1169, 1170/2, 1171/2, 1172/2, 1173/2, 1174/2, 1175/2, 1176, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181,  1182, 1183, 1184/2, 1184/3, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1303, 1316, 1319, 1320, 1322, 1324, 1325, 1374/2, 1375, 1376, 1377, 1378, 1380, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386 obręb Radziłów, jednostka ewidencyjna Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Radziłów:

Działka nr ewid. 1462 o pow. 0,0769ha na działki:
a) 1462/2 o powierzchni 0,0765ha      b) 1462/1 o powierzchni 0,0004ha       
Działka nr ewid. 1158 o pow. 0,0477ha na działki:
a) 1158/2 o powierzchni 0,0464ha      b) 1158/1 o powierzchni 0,0013ha       
Działka nr ewid. 1167 o pow. 0,0397ha na działki:
a) 1197/2 o powierzchni 0,0393ha      b) 1167/1 o powierzchni 0,0004ha     
Działka nr ewid. 1168 o pow. 0,0817ha na działki:
a) 1168/2 o powierzchni 0,0810ha      b) 1168/1 o powierzchni 0,0007ha       
Działka nr ewid. 1169 o pow. 0,0701ha na działki:
a) 1169/2 o powierzchni 0,0693ha      b) 1169/1 o powierzchni 0,0008ha    
Działka nr ewid. 1170/2 o pow. 0,0992ha na działki:
a) 1170/4 o powierzchni 0,0983ha      b) 1170/3 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 1171/2 o pow. 0,0966ha na działki:
a) 1171/4 o powierzchni 0,0961ha      b) 1171/3 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1172/2 o pow. 0,0967ha na działki:
a) 1172/4 o powierzchni 0,0955ha      b) 1172/3 o powierzchni 0,0012ha
Działka nr ewid. 1173/2 o pow. 0,1113ha na działki:
a) 1173/4 o powierzchni 0,1097ha      b) 1173/3 o powierzchni 0,0016ha
Działka nr ewid. 1174/2 o pow. 0,1462ha na działki:
a) 1174/4 o powierzchni 0,1440ha      b) 1174/3 o powierzchni 0,0022ha
Działka nr ewid. 1175/2 o pow. 0,1189ha na działki:
a) 1175/5 o powierzchni 0,1179ha      b) 1175/4 o powierzchni 0,0006ha
c) 1175/3 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1176 o pow. 0,1508ha na działki:
a) 1176/2 o powierzchni 0,1477ha      b) 1176/1 o powierzchni 0,0031ha
Działka nr ewid. 1179/1 o pow. 0,3004ha na działki:
a) 1179/4 o powierzchni 0,2994ha      b) 1179/3 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 1179/2 o pow. 4,2813ha na działki:
a) 1179/6 o powierzchni 4,2802ha      b) 1179/5 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 1180 o pow. 0,0458ha na działki:
a) 1180/2 o powierzchni 0,0454ha      b) 1180/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1181 o pow. 0,0386ha na działki:
a) 1181/2 o powierzchni 0,0384ha      b) 1181/1 o powierzchni 0,0002ha
Działka nr ewid. 1182 o pow. 0,2057ha na działki:
a) 1182/2 o powierzchni 0,2020ha      b) 1182/1 o powierzchni 0,0037ha
Działka nr ewid. 1183 o pow. 0,1530ha na działki:
a) 1183/2 o powierzchni 0,1506ha      b) 1183/1 o powierzchni 0,0024ha
Działka nr ewid. 1184/2 o pow. 0,0205ha na działki:
a) 1184/5 o powierzchni 0,0200ha      b) 1184/4 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1184/3 o pow. 3,4997ha na działki:
a) 1184/7 o powierzchni 3,4983ha      b) 1184/6 o powierzchni 0,0014ha
Działka nr ewid. 1185/1 o pow. 0,1053ha na działki:
a) 1185/4 o powierzchni 0,1022ha      b) 1185/3 o powierzchni 0,0031ha
Działka nr ewid. 1185/2 o pow. 1,9840ha na działki:
a) 1185/6 o powierzchni 1,9832ha      b) 1185/5 o powierzchni 0,0008ha
Działka nr ewid. 1186 o pow. 0,2055ha na działki:
a) 1186/2 o powierzchni 0,2052ha      b) 1186/1 o powierzchni 0,0003ha
Działka nr ewid. 1187 o pow. 0,0393ha na działki:
a) 1187/2 o powierzchni 0,0392ha      b) 1187/1 o powierzchni 0,0001ha
Działka nr ewid. 1303 o pow. 0,0207ha na działki:
a) 1303/2 o powierzchni 0,0203ha      b) 1303/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1316 o pow. 0,0306ha na działki:
a) 1316/2 o powierzchni 0,0301ha      b) 1316/1 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1319 o pow. 0,0367ha na działki:
a) 1319/2 o powierzchni 0,0358ha      b) 1319/1 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 1320 o pow. 0,0196ha na działki:
a) 1320/2 o powierzchni 0,0187ha      b) 1320/1 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 1322 o pow. 0,0269ha na działki:
a) 1322/2 o powierzchni 0,0264ha      b) 1322/1 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1324 o pow. 0,0207ha na działki:
a) 1324/2 o powierzchni 0,0200ha      b) 1324/1 o powierzchni 0,0007ha
Działka nr ewid. 1325 o pow. 0,0284ha na działki:
a) 1325/2 o powierzchni 0,0283ha      b) 1325/1 o powierzchni 0,0001ha
Działka nr ewid. 1374/2 o pow. 0,1771ha na działki:
a) 1374/4 o powierzchni 0,1766ha      b) 1374/3 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1375 o pow. 0,0314ha na działki:
a) 1375/2 o powierzchni 0,0300ha      b) 1375/1 o powierzchni 0,0014ha
Działka nr ewid. 1376 o pow. 0,0450ha na działki:
a) 1376/2 o powierzchni 0,0445ha      b) 1376/1 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1377 o pow. 0,1214ha na działki:
a) 1377/2 o powierzchni 0,1159ha      b) 1377/1 o powierzchni 0,0055ha
Działka nr ewid. 1378 o pow. 0,2584ha na działki:
a) 1378/2 o powierzchni 0,2560ha      b) 1378/1 o powierzchni 0,0024ha
Działka nr ewid. 1380 o pow. 0,4202ha na działki:
a) 1380/2 o powierzchni 0,4198ha      b) 1380/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1381/1 o pow. 0,5855ha na działki:
a) 1381/4 o powierzchni 0,5836ha      b) 1381/3 o powierzchni 0,0019ha
Działka nr ewid. 1381/2 o pow. 0,1792ha na działki:
a) 1381/6 o powierzchni 0,1773ha      b) 1381/5 o powierzchni 0,0019ha

Działka nr ewid. 1382 o pow. 0,0980ha na działki:
a) 1382/2 o powierzchni 0,0973ha      b) 1382/1 o powierzchni 0,0007ha
Działka nr ewid. 1383 o pow. 0,0995ha na działki:
a) 1383/2 o powierzchni 0,0992ha      b) 1383/1 o powierzchni 0,0003ha
Działka nr ewid. 1384 o pow. 0,3406ha na działki:
a) 1384/2 o powierzchni 0,3396ha      b) 1384/1 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 1385 o pow. 0,1504ha na działki:
a) 1385/2 o powierzchni 0,1491ha      b) 1385/1 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 1386 o pow. 1,1143ha na działki:
a) 1386/2 o powierzchni 1,1126ha      b) 1386/1 o powierzchni 0,0017ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. b,c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 23, 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470,w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lamirowski

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2013-09-17

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2013-09-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2013-09-17