Ogłoszenie z dnia 2013-10-14 - Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Data 2013-10-14
Tytuł Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 11 października 2013 r. w budynku Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka
w Wojewodzinie odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół w Wojewodzinie. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów tej szkoły.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli Wojewoda Podlaski – Pan Maciej Żywno, Podlaski Kurator Oświaty – Pan Jerzy Kiszkiel, Dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty
w Białymstoku – Pan Andrzej Raczyło, Starosta Grajewski – Pan Jarosław Augustowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

W pierwszej części uroczystości dokonano aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi
i resortowymi.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani Magdalena Urszula Sagun – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Krystyna Płochocka – sekretarz w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie. Aktu dekoracji dokonał Pan Maciej Żywno –Wojewoda Podlaski.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Minister Edukacji Narodowej nadał sześciu osobom:

 • Pani Jolancie Teresie Lamirowskiej, Pani Marzenie Sosnowskiej, Pani Emilii Świderskiej, Panu Stanisławowi Adamowi Doliwie – nauczycielom w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,

 • Pani Zdzisławie Choynowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka
  w Wojewodzinie,

 • Panu Dariuszowi Koniecko – dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego
  w Niećkowie.

Aktu dekoracji dokonał Pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty.

 

W kolejnej części uroczystości, nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze
i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone nagrody Starosty Grajewskiego.

Nagrody otrzymali:

 1. Pani Marzena Joanna Sulkowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych
  w Grajewie;

 2. Pan Dariusz Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;

 3. Pan Edward Doleziński – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie;

 4. Pani Anna Izabela Mikucka – wicedyrektor w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

 5. Pani Jolanta Barbara Ciechanowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;

 6. Pan Władysław Bud-Gusajim – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  w Grajewie;

 7. Pani Ewa Danuta Hanc – nauczyciel w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;

 8. Pani Katarzyna Romanowska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Szczuczynie;

 9. Pani Bożena Groszyk – nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka
  w Wojewodzinie.

 

Wręczone zostały ponadto listy gratulacyjne. Listy takie otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

 1. Barbara Alencewicz - uczennica Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Szczuczynie,

 2. Grzegorz Kowalewski - uczeń Zespołu Szkół w Wojewodzinie (uzyskał to stypendium drugi raz
  z rzędu),

 3. Natalia Maciorowska i Patryk Sosnowski - uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,

 4. Sylwia Wszeborowska - uczennica Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie (uzyskała to stypendium trzeci raz z rzędu),

 5. Rafał Świderski – uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie.

 

Wręczono również dyplomy przyznania Stypendium Starosty Grajewskiego. Stypendium to – za osiąganie najlepszych wyników nauczania, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżnianie się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – otrzymali:

 1. Justyna Sulewska – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;

 2. Łucja Czaplicka – uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

 3. Kamil Karwowski – uczeń Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;

 4. Martyna Świderska – uczennica Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;

 5. Paulina Baranowska – uczennica Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  w Szczuczynie;

 6. Katarzyna Grzymała – uczennica Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

 

W trakcie uroczystości wręczone zostały również nagrody Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, przyznane nauczycielom i pracownikom tej szkoły.

 

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, nagrodzonym składamy gratulacje, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 

 

Opracowała:

Jolanta Jaśkowiak

Starostwo Powiatowe w Grajewie

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Jaśkowiak - Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2013-10-14

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2013-10-14

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2013-10-14