Przyjęcie rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2017-04-04

Wprowadzający: Artur Muczyński

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-04-04

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2017-04-04