Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 26.04.2018r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  26. kwietnia (czwartek) br. o godz.1330 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
  3. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
  4. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
  5. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat
 3. Analiza wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych, dróg planowanych do remontu i przebudowy.
 4. Analiza sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenia, koszty funkcjonowania.
 5. Sprawy różne.

 

Z up. przewodniczących komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-04-19

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22