Zaproszenie na LII sesję Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 28.06.2018r.

Uprzejmie zapraszam na LII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 28. czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
 • w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, w odniesieniu do szkół mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego.
 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.  


 

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

   Stanisław Kossakowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-06-21

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22