Zaproszenie na posiedzenie komisji w dniu 27.06.2019 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  27. czerwca (czwartek) br. o godz.900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego
  2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2018 r.,
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego,
  4. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/191/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r.
   w sprawie wyboru przedstawicieli
   Powiatu Grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
  6. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
  7. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.
 3. Sprawy różne.

 

 

 

                                                                                                   Z up. przewodniczącego komisji

 

                                                                                                        Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-06-19

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-12-17