Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego - 26 października 2017

Uprzejmie informuję, iż w dniu  26. października (czwartek) br. o godz.1230 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/159/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. oraz zasad
   i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim,
  4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej
   w Grajewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 Specjalną w Grajewie,
  5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej
   w Grajewie,
  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
   w Grajewie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Grajewie,
  7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niećkowie Branżową Szkołę I stopnia w Niećkowie,
  8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczuczynie
   w Branżową Szkołę I stopnia w Szczuczynie,
  9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie
   w Branżową Szkołę I stopnia w Wojewodzinie,
  10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Grajewie,
  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Zaocznej w Grajewie,
  12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Niećkowie,
  13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szczuczynie.
 3. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawy różne.

 

Z up. przewodniczących komisji

 Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Barbara Ramotowska

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2017-10-20

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-09-06