Zaproszenie na komisje Rady Powiatu Grajewskiego dnia 16.10.2020r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  16. października (piątek) br. o godz. 900  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
  c)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
 3. Analiza sytuacji finansowej szkół, dla których powiat grajewski jest organem prowadzącym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie – stan zagospodarowania mienia, zadania inwestycyjne, stan zatrudnienia, poziom wynagradzania.
 4. Analiza stanu zagospodarowania mienia stanowiącego własność powiatu.
 5. Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych powiatu grajewskiego realizowanych
  w roku 2020.
 6. Sprawy różne.

 

 Z up. przewodniczącego Komisji

 Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2020-10-12

Wprowadzający: Artur Muczyński

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2020-10-12

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2020-10-12