Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 29.03.2018r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  29. marca (czwartek) br. o godz.1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej
i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
  3. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
  4. w sprawie zasad udzielania stypendiów Starosty Grajewskiego w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego”,
  5. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
  6. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim.
 3. Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe w Powiecie Grajewskim w 2017 r. i stan aktualny.
 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
 5. Sprawy różne.

 

 

 Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-03-22

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22