Zaproszenie na posiedzenie komisji w dniu 18.04.2019 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  18 kwietnia (czwartek) br. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej  Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury,
  2. w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
  3. w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
  4. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
 3. Sprawy różne.

 

 

                                                                                                   Z up. przewodniczącego komisji

 

                                                                                                        Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-12-17