Zaproszenie na komisje Rady Powiatu Grajewskiego dnia 13.07.2020r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  13. lipca (poniedziałek) br. o godz. 0900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w formie online.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Grajewo przez Powiat Grajewski,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie obrębu Zalesie,
  4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
  5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
  6. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela
   w Grajewie przez Powiat Grajewski,
  7. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
  8. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023,
  9. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
 3. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Grajewie oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie Nadzór Wodny w Olecku.
 4. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. przewodniczącego Komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-02