Zaproszenie na L sesję Rady Powiatu Grajewskiego we wtorek 22.05.2018r.

Uprzejmie zapraszam na L sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu
22. maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.:
  • wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
  • w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.
 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.  

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

   Stanisław Kossakowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2018-05-17

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2017-12-22