Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 20.12.2018r.

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 20. grudnia  2018 r. (czwartek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023,
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/173/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 maja 2017 roku
   w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025.
 4. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.  

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                        Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                                Grzegorz Gardocki

 

 

Informuję, iż na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-08-23