Zaproszenie na posiedzenie komisji w dniu 22.03.2019 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  22 marca (piątek) br. o godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej
i Gospodarczej  Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
   i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
  2. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację
   w 2019 r. w Powiecie Grajewskim,
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/183/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  4. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
  5. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.
 3. Analiza sytuacji finansowej Starostwa jako jednostki samorządowej – realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenia, koszty funkcjonowania.
 4. Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg.
 5. Stan dróg powiatowych, ich przygotowanie do eksploatacji wiosenno-letniej i sezonu turystycznego.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grajewie w roku szkolnym 2017/2018 r.
 7. Sprawy różne:
 • wniosek A. Dudzińskiego dot. budynku starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2
  w Grajewie.

 

 

                                                                                                   Z up. przewodniczącego komisji

 

                                                                                                        Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-03-15

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-12-17