Zaproszenie na X sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 18.04.2019r.

Uprzejmie zapraszam na X sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia  2019 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w Powiecie Grajewskim.
 7. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury,
  2. w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
  3. w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
  4. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
 9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                        Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                                Grzegorz Gardocki

 

 

Informuję, iż na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-08-23