Zaproszenie na VI sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 23.01.2019r.

Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 23. stycznia  2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z III, IV i V sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,
  3. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2019 r.,
  4. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.,
  5. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.,
  6. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2019 r.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.  

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                        Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                                Grzegorz Gardocki

 

 

Informuję, iż na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-01-17

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2018-08-23