Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 28.06.2018r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  28. czerwca (czwartek) br. o godz.1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
  3. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2017 r.
   w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
   w odniesieniu do szkół mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego.
 3. Stan dróg powiatowych, ich przygotowanie do eksploatacji wiosenno-letniej i sezonu turystycznego.
 4. Sprawy różne.

 

Z up. przewodniczących komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22