Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego we wtorek 22.05.2018r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  22. maja (wtorek) br. o godz.1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej
i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r.,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego,
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
  • w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.
 3. Sprawy różne.

 

Z up. przewodniczących komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2018-05-17

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2017-12-22