Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego we wtorek 27.02.2018r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  27. lutego (wtorek) br. o godz.1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej
i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
  3. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Grajewskim w 2017 r.
 4. Analiza zadłużenia powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń – stan na 31.12.2017 r.
 5. Analiza sytuacji finansowej Starostwa jako jednostki samorządowej – realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenia, koszty funkcjonowania.
 6. Sprawy różne.

 

 Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-02-21

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22