Zaproszenie na posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 28.12.2017r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  28. grudnia (czwartek) br. o godz.1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,
  3. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.,
  4. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 3. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego za rok 2016.
 4. Sprawy różne.

 

 Z up. przewodniczących komisji

 Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2017-12-22