Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Powiatu Grajewskiego dnia 27.01.2021

Uprzejmie informuję, iż w dniu  27. stycznia (środa) br. o godz. 830  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2021 r.,
 2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.,
 3. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.,
 4. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2021 r.,
 5. w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
 6. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach
  Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
 7. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Szczuczynie, funkcjonującej w ramach
  Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
 8. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024,
 9. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2021.
 10. Sprawy różne.

 

Z up. przewodniczącego Komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2020-12-14

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2020-12-14