Zaproszenie na posiedzenie komisji w dniu 30 lipca 2019r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu  30. lipca (wtorek) br. o godz.900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu:
  1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego, od dnia 1 września 2019 r.,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/19 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 stycznia 2019 r.
   w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,
  3. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
  4. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 4. Sprawy różne.

 

 

Z up. przewodniczącego komisji

Joanna B. Ramotowska

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2019-07-12

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-07-23

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-07-12