Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 13.07.2020r.

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 13.07.2020 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny i zostanie przeprowadzona w formie online.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 r. na terenie Powiatu Grajewskiego.
 6. Analiza sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu grajewskiego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Grajewo przez Powiat Grajewski,
 9. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie obrębu Zalesie,
 11. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
 12. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
 13. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie przez Powiat Grajewski,
 14. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
 15. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023,
 16. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
 17. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.  


 

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                         Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                               Grzegorz Gardocki

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2019-12-11

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-11