Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 29.05.2020r.

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 29.05.2020 r. (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego.
 6. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu Grajewskiego za 2019 r.
 7. Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023.
 9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Zamknięcie sesji.


 

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                         Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                               Grzegorz Gardocki

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2019-12-11

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-05-22

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-11