Zaproszenie na XXII Sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 29.01.2020r.

Uprzejmie zapraszam na XXII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 29. stycznia  2020 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2020 r.,
  3. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.,
  4. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2020 r.,
  6. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
  7. w sprawie powierzenia miastu Grajewo zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.  

 

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                         Rady Powiatu Grajewskiego

               

                                                                                                               Grzegorz Gardocki

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2019-12-11

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-11