Zaproszenie na XLIX sesję Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 26.04.2018r.

Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 26. kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. w Powiecie Grajewskim.
 7. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
 • w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
 1. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
 2. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat
 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-04-19

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22