Zaproszenie na LIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego we wtorek 24.07.2018r.

Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 24. lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023,
 • w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad
  i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim,
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego.
 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.  


 

 

 Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

   Stanisław Kossakowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2017-12-22