Zaproszenie na XLV sesję Rady Powiatu Grajewskiego w czwartek 28.12.2017r.

Uprzejmie zapraszam na XLV sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu
28. grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1330 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu grajewskiego.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020,
  3. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.,
  4. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
   i wykorzystania,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego

    Stanisław Kossakowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2017-12-22