Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego dnia 27.01.2021

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 27. stycznia  2021 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2021 r.,
  2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.,
  3. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.,
  4. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2021 r.,
  5. w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
  6. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
  7. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Szczuczynie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
  8. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024,
  9. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2021.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Biuro Rady Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2020-12-14

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2020-12-14