Nieodpłatna Pomoc Prawna

W czwartek 1 października 2020 r. wznowione zostanie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz mediacji w punktach zlokalizowanych w powiecie grajewskim tj.

  1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C, czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: poniedziałek 11.30-15.30, wtorek-piątek 8.00-12.00
  2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
  • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213  Radziłów, w godzinach 8.00 - 12.00,
  • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 - 12.00,
  • środa, w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul. Szkolna 1, w godzinach 10.00 - 14.00,
  • czwartek, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 - 12.00,
  • piątek, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 - 12.00.

 

Niezmiennie istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie lub w trybie korespondencyjnym (drogą pocztową lub e-mailem).

W celu uzyskania pomocy prawnej należy dokonać zgłoszenia pod nr telefonu 86 273 84 60, e-mail: npp@starostwograjewo.pl ,ON-LINE pod linkiem lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B. 

Osoba  uprawniona - która  w myśl  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej podpisze oświadczenie, że nie  jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w jednym z wyżej wymienionych punktów otrzyma nieodpłatną pomoc prawną.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym wyżej numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prawników, aby wejść do punktu konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Następnie będąc już w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy zdezynfekować ręce oraz zachować tzw. dystans społeczny tj. odległość 1,5-2m od innych osób.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2020-09-30

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-09-30

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2020-09-30