eUrząd

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, informuje, iż z dniem 27 maja 2013r.  została uruchomiona usługa elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby: 

 Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołożenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.

więcej informacji na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup

Autor: PUP
Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-06
Data publikacji: 2013-06-06
Data modyfikacji: 2013-06-06
Drukuj