Uchwała Nr 115/551/21 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektów Programów współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Data wytworzenia: 2021-03-15

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-03-15

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2021-03-15