Karty Informacji o Środowisku

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodny z art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

WYSZUKIWARKA KART W WYKAZIE

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2015-07-30

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29