1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wykonuje w szczególności zadania
  w zakresie:
 • wydawania praw jazdy i prowadzenia ewidencji kierowców,
 • dokonywania rejestracji pojazdów i prowadzenia ewidencji kierowców,
 • wydawania kart pojazdu i dokonywania w nich wpisów,
 • nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 • nadzoru nad szkoleniem kierowców,
 • koordynacji rozkładów jazdy w regularnym transporcie zbiorowym na drogach powiatowych,
 • transportu publicznego.
 1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych realizuje zadania i kompetencje Starosty i powiatu wynikające w szczególności z następujących ustaw:
 • z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym,
 • z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 • z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
 • z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • z ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych
Prawo jazdy tel. (86) 273 84 73
Rejestracja pojazdów tel. (86) 273 84 72
Pani Elżbieta Szarnecka - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 84

Adres e-mail wt@starostwograjewo.pl

STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE OPŁATY KOMUNIKACYJNE

NR KONTA: 80 1020 1332 0000 1902 0706 0496

W TYTULE OPŁATY PROSZĘ PODAĆ:

-DANE WNIOSKODAWCY:IMIĘ, NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY

-NR REJESTRACYJNY,

-OPŁARA ZA PRAWO JAZDY 100ZŁ+OPŁATA EWIDENCYJNA 0.50ZŁ 

Informacja w sprawie opłaty skarbowej

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić na numer konta Urzędu Miejskiego w Grajewie ul.Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
PKO Oddział w Białymstoku
Nr konta: (UWAGA! Od 01.01.2020 obowiązuje nowy nr konta bankowego)

24 1020 1332 0000 1502 1214 2172

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2020-11-02

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2009-09-29