1. Wydział Architektoniczno-Budowlany wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
 • planowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat,
 • remontów lokali i budynków powiatowych,
 • współdziałania z gminami przy kształtowaniu polityki przestrzennej w powiecie,
 • zatwierdzania projektów budowlanych,
 • wydawania pozwoleń na budowę oraz nadzoru nad procesem budowlanym,
 • przyjmowania do użytkowania obiektów oraz kontroli obiektów istniejących,
 • wydawania decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów i terenów,
 • wykonywania innych zadań administracji architektoniczno-budowlanej,
 • współdziałania z organami nadzoru budowlanego.
 1. Wydział Architektoniczno-Budowlany realizuje zadania i kompetencje Starosty i powiatu wynikające w szczególności z następujących ustaw:
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29