Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

  1. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  2. ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
  3. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom,
  4. obronności,
  5. ochrony informacji niejawnych,
  6. koordynowania działań i współpracy z powiatową administracją zespoloną,
  7. spraw obywatelskich,
  8. prowadzenie rejestru (ewidencji) organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami,
  9. obsługi informatycznej.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-04-08

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-04-08