Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania ochrony praw konsumenta w zakresie:

  • zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz występowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
    w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałania z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29