1. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
 • kształtowania polityki proekologicznej,
 • ochrony wód,
 • ochrony przyrody,
 • ochrony powierzchni ziemi,
 • ochrony powietrza,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • selektywnej zbiórki odpadów.
 1. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania i kompetencje Starosty i powiatu wynikające w szczególności z następujących ustaw:
 • z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie,
 • z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
 • z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29