Wydział Spraw Społecznych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

  1. edukacji dzieci i młodzieży,
  2. prowadzenia nadzoru nad placówkami oświatowymi,
  3. działalności kulturalnej,
  4. promocji i ochrony zdrowia (profilaktyka, leczenie i rehabilitacja),
  5. nadzoru nad samodzielnymi publicznymi placówkami służby zdrowia,
  6. nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Domem Pomocy Społecznej,
  7. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  8. przeciwdziałania patologiom społecznym,
  9. archiwum zakładowego.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-09-29

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-09-29