Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • planowanie strategiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu,
 • pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie projektów z funduszy strukturalnych i funduszy spójności,
 • gromadzenie, systematyzowanie i dystrybucja informacji o możliwościach pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych powiatu,
 • wskazywanie inwestycji, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych,
 • realizowanie procedur finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,
 • koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania ze środków zewnętrznych projektami powiatu i prowadzenie bazy danych o tych projektach,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla wybranych przez Zarząd Powiatu projektów,
 • planowanie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów strategicznych dla pozyskania oraz prawidłowego wykorzystania środków zewnętrznych,
 • udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych,
 • wspieranie, konsultacja wniosków aplikacyjnych i dokumentacji, przygotowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w celu uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,
 • planowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • realizacji inwestycji, prowadzonych przez Powiat,
 • rozliczanie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania,
 • realizacja obowiązków wynikających z utrzymania trwałości projektów,
 • prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących realizowanych inwestycji i projektów.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Data wytworzenia: 2019-09-12

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-09-12

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-09-12