Elektroniczne załatwianie spraw za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP)

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

o    Obywatelami a administracją

o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej

 

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Powyższy tekst został zaczerpnięty ze strony www.epuap.gov.pl. Wszelkie informace dotyczące systemu ePUAP dostępne są na wymienionej stronie.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną powinieneś:

  1. Zapoznać się z ideą i obsługą systemu ePUAP. Wszelkie informację dostępne są na stronie www.epuap.gov.pl w dziale pomocy
  2. Założyć kontro
  3. Posiadać ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany
  4. Wyszukać sprawę, którą chcesz załatwić
  5. Zapoznać się z opisem wybranej usługi i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu
  6. Wysłać podpisany i poprawnie wypełniony formularz i czekać na odpowiedź

Poniżej zamieszczane będą odsyłacze do udostępnianych przez urząd usług świadczonych drogą elektroniczną. Kliknięcie na link spowoduje bezpośrednie przeniesienie do karty opisu usługi i formularzy wybranej sprawy.

Wykaz spraw załatwianych przez urząd drogą elektroniczną:

  1.  Skarga wniosek zapytanie do urzędu

 

Metryka strony

Udostępniający: Administrator

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2012-01-16

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2012-01-16