Zamówienia Publiczne

W zawiązku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019r. "Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzającej obowiązek komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych przy użyciu środków kmunikacji elektronicznej, w postępowaniach prowadzonych przez Powiat Grajewski i jego jednostki podległe komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się z wykorzystaniem Platformy zakupowej https://pzp.starostwograjewo.pl/.

Wejście na platformę poprzez link:
https://pzp.starostwograjewo.pl/

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
  • Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
  • podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Można jej dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

https://pzp.starostwograjewo.pl/#/authentication/register

 Regulamin oraz instrukcja obsługi  Platformy Zamówień Publicznych dostępne są pod linkiem:

https://pzp.starostwograjewo.pl/#/help

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Data wytworzenia: 2016-06-17

Wprowadzający: Artur Muczyński

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2021-03-26

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2016-06-17