Kompetencje Zarządu Powiatu (wyciąg ze Statutu Powiatu Grajewskiego §13)


1. Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

    1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

    2) wykonywanie uchwał Rady,

    3) gospodarowanie mieniem Powiatu,

    4) wykonywanie budżetu Powiatu,

    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

3. W realizacji zadań Zarząd podlega wyłącznie Radzie.

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2009-10-06

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2009-10-06

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2009-10-06