Ogłoszenie z dnia 2010-02-03 - Zmiana treści SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WO.3431-1/10

Data 2010-02-03
Tytuł Zmiana treści SIWZ dot.zamówienia Nr 19926-2010

Grajewo, 03.02.2010 r.

 

 

WO.3431-1/10

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WO.3431-1/10. Postępowanie obejmuje dwa zadania: Nazwa zadania I: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - odcinek ul. Elewatorskiej od km rob. 0+000 do km rob. 0+732,5 łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą od km 0+929 do km 1+000 na długości 803,5 m, Nazwa zadania II: "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa ulicy Robotniczej (odcinek przejściowy od km 0+820,00 do km 0+929,00).

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Zamawiający Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6 B, 19-200 Grajewo woj. podlaskie, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie ulega treść Załącznika Nr 4 do SIWZ –Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-02-03

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-02-03

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-02-03